سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


آشنایی با فعالیت‌ اقتصادی

برداشت گیاهان دارویی خودرو در اقلیم معتدل

  (Wild Medicinal Plants )

شرح


طبق تعریف کوپن در اقلیم معتدل معدل دمای هوای سردترین ماه سال بین ۱۸ تا ۳ - درجه سانتیگراد و معدل دمای هوا در گرمترین ماه سال بیش از ۱۰ درجة سانتیگراد است. زمستانها کوتاه است اما احتمال یخ بستن زمین یا پوشیده شدن آن از برف در حدود یک ماه یا بیشتر وجود دارد.
وجود آب به صورت رطوبت سبب تعدیل دمای هوا در شب و روز و تابستان و زمستان میشود در نتیجه بارندگی فراوان و رطوبت نسبی بالای هوا و خاک ویژگیهای اصلی این اقلیم است.
در این مناطق گیاهان کوتاه و درختان نیز میتوانند برای هدایت باد و ایجاد سایه در برابر آفتاب مؤثر باشند.
اقلیم معتدل را می توان به دسته های آب وهوای معتدل خزری،معتدل کوهستانی و معتدل مدیترانه ای تقسیم کرد.

کلیات عوامل اقلیمی آب و هوای معتدل:
- رطوبت نسبی بالای هوا
- رطوبت نسبی بالای خاک
- تابش آفتاب و بهره از نور جنوب
- بارندگی فراوان
- تأثیر فضای سبز بر وزش باد و ایجاد سایه

مناطقی از ایران که دارای اقلیم معتدل هستند:
-اصفهان
- مناطق میانی استان ایلام
-خراسان
-مناطق جنوبی استان کرمان
-دامنه کوههای سمنان
- شهر کرمانشاه واقع در استان کرمانشاه که دارای اقلیم معتدل کوهستانی است.
- بخش بیشتر استان گلستان آب وهوای معتدل مدیترانهای دارد.
- بخشهایی از استان مازندران که دارای آب و هوای معتدل خزری و معتدل کوهستانی می باشد.
- بخشهایی از استان مرکزی
- مناطق جنوبی استان همدان


در این اقلیم گیاهان دارویی خاصی را می توان به صورت خودرو یافت که در قسمت اطلاعات فنی-محصولات (تولیدات) با اطلاعات کاملتری درباره گیاهان دارویی مربوط به این فعالیت اقتصادی آشنا می شوید.

تصاویر