سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


حمل کالا توسط وسایل نقلیه سنگین

   (Goods Shipping)

بنگاه‌های اقتصادی فعال

تعیین محدوده جغرافیایی

استان
شهر
۱