سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


طراحی و تولید بازی‌های ویدیویی آموزشی

   (Educational Games)

بنگاه‌های اقتصادی فعال

تعیین محدوده جغرافیایی

استان
شهر

شونیکو استدیو

دفتر :  اهواز، منطقه امانیه، محله سقراط غربی، پارک علم و فناوری خوزستان، ساختمان خانه استارتاپ اهواز
۱