سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


تولید برنامه‌های کاربردی برای تلفن همراه

   (Mobile Applications)

دانش و فناوری

توصیف انواع نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اطلاعات مفیدی برای آشنایی با انواع نرم‌افزارهای رایانه‌ای در فایل پیوست ارائه شده است.
۱