سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


فروش نهال و بذر

  

بنگاه‌های اقتصادی فعال

تعیین محدوده جغرافیایی

استان
شهر

شرکت گیاهان دارویی زرین گیاه

پخش کلکسیون شماره ۲ :  ارومیه، کیلومتر پنج جاده سلماس، فرعی کولق، مجتمع جهاد دانشگاهی، مرکز رشد
پخش کلکسیون شماره ۱ :  ارومیه، کمربندی، روستای حاجی پیرلو، خیابان محمدزاده، نهالستان ارغوان، مزرعه زرین گیاه
۱