سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


معرفی بنگاه اقتصادی

شرکت سلامت گستران آرایان

نشانی ایمیل :  omid.negini@gmail.com نشانی وب :  www.salamat-isf.ir

محل قرارگیری لوگو
کارخانه سلامت گستران آرایان :  اصفهان، دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)، مرکز رشد فناوری گیاهان دارویی

اطلاعات تماس

تلفن:
۰۹۱۳۲۱۰۵۴۸۱