سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


شكل دهی جامد فلزات و آلیاژهای آهنی

  

اعضای فعالیت‌ اقتصادی

محسن صفائی

  • کارشناسی ارشد، مهندسی صنایع
  • تهران، ۰۹۱۰۶۸۰۵۱۴۱
  • moh3n.safaei@gmail.com