سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


آشنایی با فعالیت‌ اقتصادی

زراعت سنتی زعفران

شرح


زعفران عربی شده (زرپران) است. نام علمی آن( Crocus sativus) است. گیاهی است که خواص زیادی از قبیل دارویی و رنگ غذایی دارد. زعفران گیاهی کوچک و چندساله است. گل‌ها دارای سه پرچم به رنگ قرمز متمایل به نارنجی هستند. قسمت مورد استفاده این گیاه که به نام زعفران مشهور است، معطر و کمی تلخ است. پیازچه زعفران در مناطق سردسیر با بارندگی زیاد، بسیار بهتر از مناطق گرمسیر عمل می‌آید و یکی از دلایل اصلی که باعث تمایز زعفران مرغوب از زعفران نامرغوب می‌شود شرایطِ اقلیمی و آب و هوای آن منطقه است. پیاز زعفران در دمای منفی چهل درجه سانتیگراد به رشد عادی خود ادامه می‌دهد و شادابی و نشاط برگ‌ها را کاملاً حفظ می‌کند.
بهترین نوع خاک برای کاشت زعفران خاک شنی‌-رسی است که مقدار کمی آهک داشته باشد. اﯾﻦ ﮔﯿﺎه دارای وﯾﮋﮔﯽهای ﺧﺎص از ﺟﻤﻠﻪ اﻣﮑﺎن ﺑهرهﺑﺮداری از ﻣﺰارع زﻋﻔﺮان ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺳﺎل ﭘﺲ از ﯾﮏ ﺑﺎر ﮐﺸﺖ، ﺳهوﻟﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ و نگهداری ﻣﺤﺼﻮل، ﻋﺪم ﻧﯿﺎز زراﻋﺖ آن ﺑﻪ ابزارآﻻت و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﭘﯿﭽﯿﺪه، می‌باشد. در روش سنتی، انتخاب زمین دارای خاک مناسب و انتخاب پیاز زعفران سالم از اهمیت بالایی برخوردار است.
ایران بزرگترین تولید‌کننده زعفران در دنیا می‌باشد. به ویژه در شهرستان‌های تربیت‌حیدریه، قاینات، برخی شهرستان‌های خراسان‌رضوی و خراسان جنوبی و به تازگی در استان‌های آذربایجان شرقی و اصفهان کشت می‌شود.

تصاویر