سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


آشنایی با فعالیت‌ اقتصادی

فروش نرم‌افزارهای رایانه‌ای

  (Computer Software )

شرح


نرم‌افزار، مجموعه‌ای از برنامه‌های رایانه‌ای، رویه‌ها و مستندات است که انجام کارهای مختلف بر روی یک سیستم رایانه‌ای را بر عهده دارد. عبارت “نرم افزار” برای نخستین بار توسط جان توکی در سال ۱۹۵۸ مورد استفاده قرار گرفت.
نرم افزار رایانه، زبانی است که اصطلاحاً به وسیلۀ آن یک رایانه، صحبت می‌کند. انواع مختلفی از نرم افزار‌های رایانه‌ای وجود دارد.
این فعالیت اقتصادی با نام فروش بانک اطلاعاتی هم شناخته می‌شود که این نرم افزارها عموما به صورت لوح فشرده به مصرف کننده نهایی ارائه می‌شود. همچنین خدمات نصب و پشتیبانی آن‌ها هم در این فعالیت ارائه می‌شود.

تصاویر


در حال حاضر اطلاعاتی برای ارائه وجود ندارد.