سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


فروش ابزار و یراق   (ابزار فروشی )

   (Tools and Fittings Shop)

ارزیابی کلی

اشباع
توسعه‌پذیر
بکر
توسعه کمی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
ریسک سرمایه‌گذاری