سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


تولید سنتی نبات و اقلام مرتبط

   (Traditional Production of Rock Candy)

ارزیابی کلی

اشباع
توسعه‌پذیر
بکر
توسعه کمی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
ریسک سرمایه‌گذاری