سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


تولید سنتی نبات و اقلام مرتبط

   (Traditional Production of Rock Candy)

شبکه و زنجیره

تولید سنتی نبات و اقلام مرتبط

فعالیت‌های اقتصادی بعدی (مصرف محصولات/خدمات)
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی پشتیبانی
شماره عنوان
۱
فعالیت‌های اقتصادی قبلی (تامین مواد اولیه)
شماره عنوان
۱