سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


تولید صنعتی گلاب و عرقیات

  

ارزیابی کلی

اشباع
توسعه‌پذیر
بکر
توسعه کمی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
ریسک سرمایه‌گذاری