سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


آشنایی با فعالیت‌ اقتصادی

تولید نرم‌افزارهای مدیریت چرخه عمر محصول   (PLC )

  (Product life Cycle Management )

شرح


مدیریت چرخه عمر محصول از مفاهیم مهم بازاریابی است. در بازاریابی برای هر محصول جدیدی که وارد بازار می‌شود، یک چرخه‌ای قائل هستند که محصول در طول عمرش مراحل مختلف آن را طی می‌کند. مراحلی که هر کدام ویژگی‌های خاصی دارند و نیازمند اقدامات ویژه‌ای هستند تا سازمان را قادر سازد که به بهترین شکل از آن محصول سود ببرد.
این مراحل عبارتند از دوره معرفی، دوره رشد، دوره بلوغ و دوره افول. طبیعتاً هر کدام از این دوره‌ها نیازمند استراتژی بازاریابی به خصوص، ترکیب ویژه‌ای از آمیخته بازاریابی و مدیریتی ویژه همان دوره است. بنابراین شناسایی این چرخه اهمیت ویژه‌ای دارد که نتیجتا نرم افزارهایی تخصصی برای مدیریت و هدایت این دوره ها تولید می شود.

تصاویر