سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


آشنایی با فعالیت‌ اقتصادی

آموزش مجازی مهارت‌های عمومی و فنی

  (General and Technical Skills Virtual Education )

شرح


بدون تردید بهره گیری از آموزش به صورت مجازی علاوه بر صرفه جویی در زمان کارایی عملکرد را نیز بالا خواهد برد.مراکز آموزش مجازی این قابلیت را دارند که به کلیه افراد خدمات مختص به حرفه و رشته آن ها را ارائه دهند.
در این فعالیت محتوای آموزشی یا به صورت آنلاین توسط اساتید آموزش داده می‌شود و یا به صورت ویدئوی آموزشی ارائه می‌شوند که در پایان دوره از کاربر آزمون گرفته شده و گواهی پایان دوره صادر می‌شود.

تصاویر