سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


آشنایی با فعالیت‌ اقتصادی

تولید نرم افزارهای مدیریت بیمه‌

  (Medical Insurance Software )

شرح


در این فعالیت شرکت‌ها به صورت تخصصی در زمینه تولید نرم افزارهای بیمه‌ای بصورت پکیج و به سفارش مشتری فعالیت می‌کنند.
محصول این شرکت‌ها ، نرم افزار جامع بیمه می باشد که مجموعه ای از نرم افزار های بیمه درمان، بیمه اتومبیل، بیمه آتش سوزی، بیمه عمر و سرمایه گذاری و... می‌باشند.
مشتریان این محصول شرکتهای بیمه، سازمان های بیمه گذار - جهت مدیریت اموال و اشخاص بیمه شده، نمایندگی‌ها و کارگزاران بیمه هستند.

تصاویر