سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


ارائه خدمات دامنه ملی

   (National Domain, ir)

ارزیابی کلی

اشباع
توسعه‌پذیر
بکر
توسعه کمی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
ریسک سرمایه‌گذاری