سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


آشنایی با فعالیت‌ اقتصادی

تولید نرم‌افزارهای مدیریت تدارکات

  (Logistic Management )

شرح


برنامه‌ریزی و سامان‌دهی فرآیند خرید و تأمین کالا و خدمات، به‌گونه‌ای که بهترین انتخاب با بالاترین کیفیت و مناسب‌ترین قیمت برای سازمان انجام شود، فعالیتی پیچیده و زمان‌بر است. نرم‌افزار خرید و تدارکات به‌عنوان یکی از نرم‌افزارهای راهکار «لجستیک» است. این سیستم جهت کنترل جریان خرید داخلی یا خارجی کالا، محاسبه قیمت تمام‌شده کالای خریداری‌شده، از طریق برقراری ارتباط با سیستم انبار و حسابداری مورداستفاده قرار می‌گیرد.
امکانات این نرم‌افزار شامل موارد زیر می‌شود:
تعریف پرسنل و کارپرداز تدارکات، امکان امتیازبندی و تشکیل شماره پرونده برای فروشندگان، تعریف کالاهای قابل درخواست از اینترنت برای نسخه اینترنتی، پیگیری یا رهگیری جریان حرکت سند و مبنا شدن از همدیگر، قابلیت صدور سند حسابداری برای فاکتورهای خرید و تعریف منعطف و قابل تنظیم نحوه صدور سند حسابداری، قابلیت صدور اسناد روی حساب کالای بین‌راهی و محاسبه مغایرت کالای بین‌راهی و تحویلی به انبار، قابلیت استفاده از انواع اسناد تدارکات – درخواست خرید عادی –درخواست خرید اینترنتی – سفارش خرید– پیش فاکتور – دستور خرید – برگ ارسال انبار – فاکتور خرید – برگ ارسال مستقیم – برگشت از خرید و ...، قابلیت منوط یا مبنا کردن انواع اسناد به همدیگر و تعریف جریان کار داخلی و کنترل مجوزها و...، ثبت اتوماتیک درخواست خرید بر اساس شارژ انبار

تصاویر