سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


آشنایی با فعالیت‌ اقتصادی

تولید نرم‌افزارهای مدیریت تولید

  (Production Management )

شرح


واحدهای تولیدی همواره تلاش می‌کنند با برنامه‌ریزی ظرفیت، زمان‌بندی دقیق تولید و کنترل تولید، بهره‌وری را حداکثر و ضایعات را به حداقل برسانند. تخصیص بهینه منابع در عمده واحدهای تولیدی بزرگ و متوسط که حجم تولید بیشتر یا فرایند تولید پیچیده‌تری دارند، با استفاده از روش‌های سنتی عملاً ممکن نیست. راهکار نرم‌افزاری برنامه‌ریزی و مدیریت تولید، راه‌حلی جامع است که می‌تواند منافع بی‌شماری را از یک‌سو در مدیریت، برنامه‌ریزی و کنترل تولید و از سوی دیگر به‌واسطه ایجاد یکپارچگی با زنجیره تأمین، مدیریت مالی، مدیریت و منابع انسانی و ... برای شرکت‌های بزرگ و متوسط ایجاد کند.
محاسبات برنامه‌ریزی و زمان‌بندی تولید به‌صورت خودکار، ارائه برنامه بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت تولید باقابلیت تعدیل برنامه، امکان مقایسه برونداد عملیات تولید در دوره موردنظر، اتخاذ تصمیم‌های دقیق و به‌موقع بر مبنای گزارش‌های موردنیاز، قابلیت یکپارچگی با حوزه‌های فروش، انبار، مالی و منابع انسانی از مزایای این نرم‌افزارها است.

تصاویر