سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


آشنایی با فعالیت‌ اقتصادی

تولید نرم‌افزارهای مدیریت مالی و حسابداری

  (Financial and Accounting Management )

شرح


نرم‌افزار حسابداری مالی ابزاری است قدرتمند برای تعریف، طبقه‌بندی، محاسبه و کنترل حساب‌های شرکت‌ها و مؤسسات متوسط و بزرگ بازرگانی، تولیدی، خدماتی و ...
نرم‌افزارهای خزانه‌داری، انبار،تولید، فروش، منابع انسانی، خدمات پس از فروش و ... با نرم‌افزار حسابداری مرتبط بوده و اسناد حسابداری موردنیاز با دستور فرد مسئول به‌صورت خودکار درج می‌گردند.
در ادامه به برخی از امکانات نرم‌افزار حسابداری مالی اشاره می¬شود:
تعریف و طبقه‌بندی حساب‌ها به‌صورت گروه، کل، معین و…
، تعریف و طبقه‌بندی حساب‌های تفصیلی به‌صورت شناور و ارتباط آن‌ها با سرفصل‌های دلخواه. پیاده‌سازی اتوماسیون مالی و تعیین نحوه ثبت، پیگیری و تأیید اسناد حسابداری با توجه به گستردگی سازمان مشتری و با استفاده از کارتابل مدیر مالی و حسابدار، امکان تعریف الگو برای اسناد تکرارپذیر، جستجو تمامی فیلدهای اطلاعاتی موجود در سند حسابداری، ثبت‌اسناد حسابداری بستن حساب‌ها، افتتاحیه و اختتامیه به‌صورت خودکار، تسهیل ثبت دفاتر قانونی با استفاده از صدور اسناد کل با بازه زمانی دلخواه، تعریف جداول پیش‌بینی بودجه و اخذ انحرافات از بودجه پیش‌بینی‌شده.تعریف فرمول و اخذ انواع نسبت‌های مالی مانند نسبت آنی، نسبت جاری و ...، گزارش مرو حساب‌ها به‌صورت ماتریسی و تحلیلی ، محاسبه و دریافت صورت مالی شود و زیان و ترازنامه به‌صورت خودکار.انتقال اطلاعات به سایر نرم‌افزارها مانند Excel و ...، اخذ تمامی گزارشات استاندارد حسابداری با پارامترهای دلخواه، تعیین حدود دسترسی برای کاربران ، ارائه انواع نمودار آماری و مقایسه‌ای

تصاویر