سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


آشنایی با فعالیت‌ اقتصادی

فروش محصولات فرهنگی رایانه‌ای

شرح


به هر آنچه که از فرآیند ساخت و ساز امور فرهنگی حاصل شود و قابل ارائه باشد، محصول فرهنگی گفته می‌شود. محصول فرهنگی می‌تواند به صورت نرم افزار و سخت افزار ارائه شود. یک محصول فرهنگی لزوماً قابلیت اقتصادی ندارد اما حصول محصولات فرهنگی لازمه اقتصاد است. محصولات فرهنگی در کل به محصولاتی می گویند که در برگرفته فرهنگ یک جامعه باشد مثلا در کشور ما ایران فرهنگ جامعه فرهنگی اسلامی است و محصولات فرهنگی شامل موضوعات اسلامی می شود.
محصولات فرهنگی غالباً فرآیند عمل هنری است. مانند:
سینما، تئاتر، ادبیات، نقاشی، موسیقی، مجسمه سازی، معماری؛ که در این فعالیت محصولاتی مانند فلش کارت، نرم افزارمانند نرم افزارهای قرآنی، کیف و کوله، فیلم و مستند و ... ارائه می شود.

تصاویر