سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


فروش دوربین‌های نظارتی و تجهیزات امنیتی

   (Camera and Security Equipment)

ارزیابی کلی

اشباع
توسعه‌پذیر
بکر
توسعه کمی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
ریسک سرمایه‌گذاری