سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


آشنایی با فعالیت‌ اقتصادی

طراحی، مشاوره و اجرای امنیت اطلاعات

شرح


هدف امنيت اطلاعات در يک سازمان، حفظ سرمايه‌هاي سازمان (شامل منابع نرم افزاري، سخت افزاري، اطلاعاتي و ارتباطي، نيروي انساني و…) درمقابل هرگونه تهديد، اعم از دسترسی غير مجاز به اطلاعات، خطرات ناشي از محيط و سيستم، خطرات ايجادشده از سوي کاربران و… می‌باشد.
عناوین برخی خدمات قابل ارائه در این حوزه عبارتند از:
طراحی و پیاده سازی سیاست‌ها و روال‌های امنیتی
– مطالعه سیستم و تحلیل نقاط ضعف
– طراحی سیستم مدیریت امنیت اطلاعات
– تدوین
– آموزش و آگاهی رسانی
– ممیزی داخلی

تصاویر