سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


طراحی و تولید بازی‌های ویدیویی راهبردی   (استراتژی)

   (Strategic Games)

اعضای فعالیت‌ اقتصادی