سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


طراحی و تولید بازی‌های ویدیویی آموزشی

   (Educational Games)

اعضای فعالیت‌ اقتصادی

ریحانه سادات شریفی آلهاشم

  • دیپلم، مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
  • تهران
  • r.s.sharifi.a@gmail.com