سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


تولید برنامه‌های کاربردی تحت ویندوز

   (Windows Applications)

دانش و فناوری

توصیف انواع نرم‌افزارهای رایانه‌ای

اطلاعات مفیدی برای آشنایی با انواع نرم‌افزارهای رایانه‌ای در فایل پیوست ارائه شده است.
۱