سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


آشنایی با فعالیت‌ اقتصادی

آزمون تعیین ترکیبات شیمیایی   (آزمایشگاه ترکیبات شیمیایی )

  (Chemical Analysis Test )

شرح


آزمایش آنالیز شیمیایی مواد فلزی، برای شناسایی مواد (ترکیب شیمیایی) با استفاده از جدیدترین دستگاه‌ها و با استفاده از کارشناسان با تجربه، و مطابقت آن ها با استاندارد‌های موجود انجام می‌شود. هدف از انجام این آزمون‌ها بدست آوردن ترکیب شیمیایی فلز یا آلیاژ است، زیرا خواص فیزیکی، شیمیایی و خصوصا مکانیکی ماده به ترکیب شیمیایی آن بستگی دارد.

در صنعت، آنالیز شیمیایی مواد بر روی ماده اولیه (برای اطمینان از درست بودن ترکیب شیمیایی ماده اولیه)، مواد در حین فرآیند و بالاخره بر روی محصول نهایی (برای اطمینان از اینکه محصول نهایی دارای ترکیب شیمیایی مورد نظر مشتری است) انجام می‌شود. معمولا اولی و سومی حتما انجام می‌شوند، هر چند شرکت‌هایی که دارای استاندارد کیفیت ایزو ۹۰۰۱ هستند برای اطمینان از اینکه فرآیند تولیدشان مطابق با الزامات این استاندارد هست، حتما باید این سه آزمون را انجام دهند و یا به روش‌هایی که در استاندارد ایزو ۹۰۰۱ گفته شده، از ترکیب شیمیایی ماده اولیه و محصول نهایی اطمینان حاصل کنند.

آنالیز شیمیایی مواد به روش‌های مختلفی از قبیل خشک (کوانتومتری) و تر (شیمی تر) انجام می‌شود. در آزمون کوانتومتری دیسک‌هایی از نمونه تهیه شده و در درون دستگاه کوانتومتر قرار داده می‌شود. سپس جرقه (اسپارک) بر روی سطح این دیسک زده‌شده و یک لایه نازک به‌صورت دایره‌های چند میلی‌متری از روی آن بخار می‌شود. اتم‌ها و یون‌های حاصل از تبخیر اتمی تحریك شده و تابش می‌كند كه نور تابش شده از طریق یك فیبر نوری از درون یك طیف‌سنج نوری عبور داده می‌شود و در نهایت درصد عناصر تشکیل دهنده ماده (آنالیز ترکیب شیمیایی) بدست می‌آید. این آزمون به صورت غیر مخرب هم انجام می‌شود.

در آزمون تر براده‌هایی از نمونه تهیه شده و در آزمایشگاه شیمی تر در انواع اسیدها، بازها و سایر حلال‌ها حل شده و طی دستورالعمل‌هایی درصد عناصر بدست می‌آید.

برای کسب اطلاعات بیشتر به قسمت "اطلاعات فنی - دانش و فناوری" مراجعه نمایید.

تصاویر