سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


تولید مهره

  

استاندارد‌ها

استانداردهای پیچ و مهره

فهرست استانداردهای DIN

استاد بولت و مهره مطابق ASMe B16.5

جدول استاد بولت و مهره مطابق ASMe B۱۶.۵

جدول راهنمای گام پیچ و قطر سوراخ مهره براساس in دنده درشت

جدول راهنمای گام پیچ و قطر سوراخ مهره براساس in دنده درشت

جدول راهنمای گام پیچ و قطر سوراخ مهره براساس in دنده ریز

جدول راهنمای گام پیچ و قطر سوراخ مهره براساس in دنده ریز

جدول راهنمای گام پیچ و قطر سوراخ مهره براساس mm

جدول راهنمای گام پیچ و قطر سوراخ مهره براساس mm
۱