سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


تولید مهره

  

محصولات (تولیدات)

مهره شش گوش جوشی


اطلاعات بیشتر

پیچ و مهره ورشویی

  • Bolts Vrshvyy

مهره واشردار

  • Gasketed Nut
اطلاعات بیشتر

مهره بلند

  • High Nut
اطلاعات بیشتر

مهره پرچی

  • Rivet Nut - Nut Cotter

مهره تی (T)

  • Nut T
اطلاعات بیشتر

مهره جوشی


اطلاعات بیشتر

مهره چاکدار

  • Grooved nut
اطلاعات بیشتر

مهره چرخ

  • Wheel Nut
۱ ۲ ۳ بعدی