سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


تولید مهره

  

فیلم‌های آموزشی

فرایند تولید، آزمودن و بسته‌بندی پیچ و مهره

انگلیسی
اطلاعات بیشتر

ساخت و نصب مهره‌های قفل‌دار بر روی پیچ

بدون کلام
اطلاعات بیشتر

دستگاه آزمودن باز شدن مهره به دلیل لرزش

انگلیسی
اطلاعات بیشتر

مهره چوب

بدون کلام
اطلاعات بیشتر

کاربرد خلاقانه پیچ و مهره

فارسی
اطلاعات بیشتر
۱