سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


تولید مفتول مسوار به روش گرم

   (Pewter Wire)

اطلاعات کلان

واحد ظرفیت
سرمایه ثابت ریال
سرمایه در گردش ریال
درآمد سالیانه ریال
هزینه سالانه نیروی انسانی ریال
هزینه سالانه مواد اولیه ریال
هزینه سالانه سربار ریال
اشتغال‌زایی دائم نفر
اشتغال‌زایی موقت نفر
فضای مورد نیاز مترمربع
طول دوره راه‌اندازی ماه