سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


تولید مفتول مسوار به روش گرم

   (Pewter Wire)

ارزیابی کلی

اشباع
توسعه‌پذیر
بکر
توسعه کمی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
ریسک سرمایه‌گذاری