سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


برش طولی ورق های فولادی   (نواربری)

   (Slitting)

اعضای فعالیت‌ اقتصادی

فائزه سلطانپور

  • 021-444491
  • تهران
  • mahzyar.net97@gmail.com
  • https://mahzyar.net/