سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


برش طولی ورق های فولادی   (نواربری )

   (Slitting)

ارزیابی کلی

اشباع
توسعه‌پذیر
بکر
توسعه کمی
خیلی زیاد
زیاد
متوسط
کم
خیلی کم
ریسک سرمایه‌گذاری