سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


آشنایی با فعالیت‌ اقتصادی

پرس کاری ورق های فولادی   (پرس کاری )

شرح


در این فعالیت، پرس کاری خم ها و انحنای آهن آلات با دستگاه پرس مرتفع میگردد. عمدتا پرس کاری بر روی ورق صورت می پذیرد. دستگاه پرس با توجه به میزان قدرت و اندازه ای که دارد می تواند آهن آلات را در اندازه های مشخصی پرس نماید. ظرفیت یک دستگاه پرس براساس واحد تن می باشد. دستگاه های پرس با توجه به ظرفیتی که دارند می توانند نیرویی بین ۲ تا ۱۵۰ تن را به ورق ها وارد نمایند.

تصاویر