سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


آشنایی با فعالیت‌ اقتصادی

خم کاری ورق های فولادی   (خم کاری )

شرح


در این فعالیت ورق ها با توجه به موارد استفاده خم داده می شوند. دستگاه خم کاری با توجه به ابعاد و قدرت خود میتوانند ورق های با ضخامت و ابعاد مشخص را خم نماید. این دستگاه ها طولی بین ۱ تا ۶ متر دارند. دستگاه های خم کاری به دو صورت دستی و برقی می باشند. دستگاه های خم کاری به دستگاه پرس برک نیز مشهور می باشند.

تصاویر