سامانه اطلاعات جامع فعالیت‌های اقتصادی


آشنایی با فعالیت‌ اقتصادی

برش کاری به روش گیوتین با طول کم   (برش کاری )

شرح


در این فعالیت برش ورق در ابعاد مورد نظر صورت می پذیرد. دستگاه گیوتین با توجه به قدرت و ابعاد خود می تواند ورق های مشخصی را برش دهد. در این روش با توجه به ظرفیت دستگاه گیوتین، طول برش بین ۱تا ۲.۵ متر می باشد. هر دستگاه گیوتین سه بخش اصلی قیچی، نگه دارنده و موتور را دارد که به ترتیب کار برش، نگه داشتن ورق و اعمال نیرو را انجام می دهند.

تصاویر